Lanterns

 
 
Seven lanters surrounded the installation space. Each one darkened by soot and engreved with fragments from a text written by Aris Fieretos.
This text can be found on the inside of the covers of the 'Grey book' by A. Fieretos . (Text in Swedish)
 
mulet väder, mulna miner och ofta rentav mulor; minnen som framträder, frostiga marker,
moln och andra moln över mörkare marker; regn som slår mot sanden på stranden, salt och snabbt i strida skurar strimmade i streck och ådror;
det djupare havets upprörda stråk och skuggningar, veck och skum,
och skuggorna mellan skurar av splittrat ljus över den skummande oroliga, skymmande otroliga ytan;
vädret, dess dagar, dagrar, och stämningar, då gränsen mellan sinne och värld, föreställning och faktum, tycks upphävd eller flytande,
ett atmosfäriskt kvicksilver som tar sig in och ut genom kroppen enligt lagar som överskrider taktilt förnuft; en åldrande vind som fläktar ansiktet och tecknar vagt bekanta figurer,
lika hastigt uppkomna som försvunna; en lättflytande ånga och en lika sträv låga; allt som sägs vara spräckligt, skäggigt, brokigt, fläckat och
melerat; torra materier som marmor och sten, hällar, mineraler, pappersmassa, aska, damm och rök,
men också våta ämnen, åtminstone vissa sorters regn, snön i dikesrenen, ånga, dimma, hagel, skum och sotigt svett;

februaris färg när morgonen silar in genom fönstret, dess sjätte dags viktlöshet och sannolikt luften om den kunde ses;......

 
Human Nature

Exhibition menu